Výnimočnosť

Výnimočnosť a starostlivosť pre nás nie je len slovo, ale záväzok ku ktorému celý náš personál každý deň pristupuje so snahou zabezpečiť to najkvalitnejšie prostredie pre rast Vašich detí.

Výnimočnosť pre nás nie je iba slovo

Vzdelávanie a predškolská príprava v nasej materskej škole je pre nás  prioritou . Prvé roky sú pre formovanie diéta kľúčové pre jeho budovanie základov ich následného vzdelávania a celkového vývoja. Preto je pre nás  dôležité, aby naša materské škola ponúkala kvalitné vzdelávanie a prípravu. V našj  materskej škole, je vytvárame stimulujúce prostredie, ktoré podporuje zdravý rast a vývoj detí.

edukaica a predskoka priprava

Vzdelávanie a predškolská príprava je pre nás prioritou

Prvé roky sú pre formovanie dieťaťa kľúčové pre budovanie jeho základov, ich následného vzdelávania a celkového vývoja. Preto je pre nás  dôležité, aby naša materské škola ponúkala kvalitné vzdelávanie a prípravu.

V našej  materskej škole  vytvárame stimulujúce prostredie, ktoré podporuje zdravý rast a vývoj detí.  Naša Materská škola ma kvalifikovaných a certifikovaných  učiteľov, ktorí sú odborníkmi v oblasti predškolskej výchovy a vedia, ako podporiť rozvoj detí.

SŠMŠ vám ponúka rôzne programy a aktivity, ktoré pomáhajú rozvíjať motoriku, jazykové a kognitívne schopností detí. Cvičenia na zlepšenie zručností a koordinácie, hry na rozvoj komunikácie a sociálneho správania, ale aj tvorivé aktivity a hry, ktoré podporujú kreativitu a fantáziu detí.

 

Dopoludnia sú zamerané na vzdelávacie aktivity, kde sa deti môžu učiť anglický jazyk a hrať rôzne hry a hravé činnosti. Zároveň pobývajú aj vonku a prechádzajú sa v prírode. Poobede sa venujeme krúžkovým činnostiam, ako sú tanečný, dramatický krúžok, tvorivé dielne, joga, balančné dosky, hudobná výchova, dopravná výchova a environmentálna výchova. Cieľom je, aby deti objavovali svoje záujmy a talent a rozvíjali sa v oblastiach, ktoré ich bavia.

Okrem toho máme pre deti pripravené aj športové aktivity. Dvakrát týždenne sa venujeme plávaniu a gymnastike, raz týždenne hráme futbal alebo základy loptových hier. Snažíme sa, aby deti získali základné znalosti a zručnosti v rôznych športoch, aby sa im v budúcnosti ľahšie rozhodovalo, ktorý šport ich baví najviac. Tréningy vedú profesionálni tréneri, ktorí sú špecialistami vo svojich oblastiach.

317094872_572230818242275_6033735042890561067_n

Naša škôlka sa venuje aj rozvoju osobností detí. Preto máme vo svojom tíme logopedičku, psychologičku a ponúkame aj meranie zraku. Okrem toho sa snažíme zapájať deti aj do rôznych aktivít mimo škôlky, ako sú návštevy sokoliarov, múzeí, parkov, fariem, zoo, bábkových divadiel a rôzne športové aktivity ako korčuľovanie a lyžovanie. Všetky tieto aktivity sú zabezpečené pomocou vlastného autobusu a kvalifikovaných sprievodcov.

Po absolvovaní nášho predprimárneho vzdelávania sú deti pripravené na vstup do základnej školy. Získajú osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a budú ovládať anglický jazyk na základnej  úrovni. V zhrnutí, rozvoj vzdelávania a predškolskej prípravy v našej materskej škole je zameraný na podporu celkového rozvoja detí. Kvalifikovaní učitelia, stimulujúce prostredie, individualizovaný prístup a množstvo rôznorodých aktivít sú vynikajúci základ pre vaše dieťa do ďalšej etapy ich vývoja.  

Profesionálni tréneri

Naša športová škôlka je miestom, kde sa deti môžu naučiť zamilovať si športovanie. Našim hlavným cieľom je podporiť zdravý životný štýl a zároveň rozvíjať fyzické a motorické schopností detí v ich rannom veku. Preto sme vytvorili program, ktorý zahŕňa plávanie, gymnastiku, futbal a základy loptových hier.

 

Dve hodiny plávania a dve hodiny gymnastiky týždenne sú určené pre deti, ktoré sú v oblasti týchto športov ešte nové. Tieto hodiny sa venujú základným technikám a zručnostiam, ktoré sú dôležité pre správne a bezpečné cvičenie. Naši skúsení tréneri sa zameriavajú na individuálny prístup a zabezpečujú, aby sa deti cítili pohodlne a bezpečne.

 

Jedna hodina týždenne je vyhradená na učenie sa futbalu a základov loptových hier. Tento program sa zameriava na rozvoj koordinácie, pohybových schopností a kognitívnych funkcií, ktoré sú dôležité pre tieto športy. Okrem toho, deti sa učia základné pravidlá a taktiku, ktoré sú potrebné pre úspešné hranie.

spoetovy persna l
modra trieda

Zimné športy sú tiež súčasťou nášho programu. Pod dohľadom certifikovaných a profesionálnych trénerov,  sa deti učia korčuľovať a lyžovať. Tieto aktivity sú zábavné a zároveň podporujú rozvoj rovnováhy, koordinácie a silu.

Našou prioritou je, aby sa deti cítili prirodzene a užívali si čas strávený v našej športovej škôlke. Chceme, aby mali radi športovanie a aby si ho so sebou preniesli do budúcnosti. Preto sme vytvorili program, ktorý je prispôsobený potrebám a schopnostiam každého dieťaťa. Sme presvedčení, že naša športová škôlka ponúka vynikajúci základ pre zdravý a aktívny život.

Výnimočné aktivity a krúžky

V našej škôlke si vážime rozmanitosti a individuality každého dieťaťa. Preto sme pre nich pripravili širokú ponuku krúžkových činností, ktoré sa zameriavajú na rôzne oblasti záujmu a zároveň podporujú ich rozvoj.

V našej škôlke ponúkame tanečný krúžok, ktorý je určený pre deti, ktoré majú radi tanec a pohyb. Tento krúžok sa zameriava na rôzne tanečné štýly a techniky, ktoré podporujú koordináciu a rôzne motorické zručnosti.

Dramatický krúžok je ideálny pre deti, ktoré majú záujem o divadlo a herectvo. Tento krúžok sa zameriava na rozvoj jazykových schopností, kreativity a fantázie.

Tvorivé dielne sú určené pre deti, ktoré sa radi kreatívne vyjadrujú. Tento krúžok sa zameriava na rozvoj výtvarných a kreatívnych schopností, ktoré sú dôležité pre rozvoj fantázie a kreativity.

specila ne aktivyit
325592712_1346513336107450_4286141304776672346_n (1)

Jóga je aktivitou, ktorá pomáha deťom zlepšiť koordináciu a rovnováhu. Tento krúžok sa zameriava na učenie sa rôznych cvikov a techník jogy, ktoré podporujú zdravie a celkovú pohodu.

Balančné dosky sú ideálne pre deti, ktoré majú radi výzvy a chcú si vyskúšať niečo nové. Tento krúžok sa zameriava na rozvoj rovnováhy a koordinácie pomocou rôznych balančných cvičení.

Hudobný krúžok je určený pre deti, ktoré majú radi hudbu a chcú sa učiť hrať na rôzne hudobné nástroje a zoznámiť sa s rôznymi žánrami hudby.

Dopravná výchova je dôležitá pre každé dieťa, pretože sa učí správne správanie na cestách a rôzne bezpečnostné pravidlá. Tento krúžok sa zameriava na učenie sa rôznych pravidiel a zručností, ktoré sú dôležité pre bezpečné správanie sa na cestách.

Environmentálna výchova je súčasťou našej ponuky, pretože chceme, aby si deti uvedomovali dôležitosť ochrany prírody a životného prostredia. Deťom ukazujeme ako separovať odpad, V areáli školy sa nachádza aj naša enviro záhradka, v ktorej s deťmi pestujeme a učíme sa názvy rastlín (ovocia, zeleniny a bylín). Každá trieda má vlastné políčko .

Vzťah k prírode budujeme u našich detí aj cez výlety a návštevy napr. okolia rieky Hornád, jazera na sídlisku Nad jazerom, botanickej záhrady UPJŠ Košice, ZOO, Východoslovenského múzea a podobne .

Materská škola disponuje certifikátom systému manažérstva environmentu.

V našej škôlke sa neustále snažíme prinášať nové a zaujímavé aktivity, ktoré prispievajú k celkovému rozvoju vašich detí. Preto sme pre nich pripravili výnimočné aktivity, ktoré určite nezažijú v každej škôlke.

Máme pre deti k dispozícii logopedičku, ktorá im pomôže pri zlepšovaní reči a získavaní správnej výslovnosti. Taktiež máme psychologičku, ktorá sa venuje deťom s problémami v oblasti emocionálneho a sociálneho vývoja. Aby sme zabezpečili zdravie zraku vašich detí, máme pre ne k dispozícii meranie zraku a prehliadky u odborníkov.

282232103_2235410579932901_3083234782798002040_n
312167429_541510001314357_8453542928696281608_n

Okrem toho, sa snažíme  deti učiť o dôležitosti zdravých zubov a preto sme pre nich zabezpečili návštevy u zubného lekára. Svoje vedomosti a skúsenosti s deťmi zdieľajú aj sokoliari, ktorí predvádzajú svoje dravce a učia deti o prírode a zvieratách.

Chceme, aby naše deti boli nielen dobrými športovcami, ale aby mali aj prehľad o kultúre a histórii, preto navštevujeme múzeá a divadelné predstavenia. Aby si deti uvedomili význam ochrany prírody, zabezpečujeme pre ne výlety do parkov, fariem a zoo.

Okrem toho máme pre deti pripravené zimné športy ako korčuľovanie a lyžovanie, aby si mohli užiť zimné radovánky. Naša škôlka organizuje aj školu v prírode, kde si deti môžu vyskúšať rôzne outdoorové aktivity. Organizujeme aj noc v škôlke, kde sa deti môžu zoznámiť s prostredím, v ktorom sa denne učia a zabaviť sa skvelým program tradične sú noci v škôlke organizovane z piatka na sobotu.

Tvorivé dielne sú u nás na dennom poriadku a nie sú vyhradené len pre deti. Radi zapojíme aj rodičov, ktorí si môžu vyskúšať tvorivé aktivity spoločne so svojimi deťmi. Veríme, že tieto výnimočné aktivity prispievajú k tomu, aby sa vaše deti cítili v našej škôlke dobre a aby sa rozvíjali nielen intelektuálne, ale aj fyzicky a emocionálne.

Šetrime rodičom čas, energiu a peniaze

Vitajte v našej škôlke, ktorá je navrhnutá tak, aby rodičom ušetrila čas, energiu a peniaze. U nás v škôlke sa deti naučia všetko, čo potrebujú pre úspešný štart do života. Sme otvorení od 7:00 do 17:30, takže rodičia sa nemusia obávať, že nebudú mať dosť času na prácu alebo iné povinnosti.

Naši skúsení a kvalifikovaní tréneri a učitelia sa postarajú o to, aby vaše deti získali všetky potrebné zručnosti  a vedomosti. Deti sa u nás naučia plávať, bicyklovať, počítať, písať, hrať loptové hry, cvičiť gymnastiku a dokonca aj anglicky.

Jednou z našich hlavných priorít je zabezpečiť, aby deti mali v našej škôlke úplne všetko, čo potrebujú. To znamená, že rodičia sa nemusia starať o ďalšie aktivity po práci, pretože deti ich už majú zahrnuté v našom pláne výchovy.

Dôverujte nám a nechajte svoje deti v našej starostlivosti. Sme tu pre ne, aby sme im pomohli dosiahnuť ich potenciál a získať všetky schopnosti a zručnosti , ktoré potrebujú na úspešný život.

personal odbrny
bezpecne rpotredie

Bezpečné prostredie

V našej škôlke nám veľmi záleží na bezpečí a pohode vašich detí. Sme presvedčení, že bezpečie je základnou prioritou pri všetkých našich aktivitách a preto sme vybavili našu škôlku špičkovým vybavením, ktoré zaručuje bezpečnosť a pohodu pre deti.

V našej škôlke nájdete profesionálne čističe vzduchu, ktoré sa starajú o čistotu a kvalitu vzduchu v každej miestnosti. Okrem toho sme tiež investovali do špičkových podláh s certifikátmi, ktoré zaručujú bezpečné a antialergické prostredie pre deti.

Našim hlavným cieľom je poskytnúť deťom bezpečné prostredie, v ktorom sa môžu slobodne hrať a učiť. Preto sme zamestnali len profesionálne a kvalifikované učiteľky, ktoré sú odborne vyškolené a majú roky skúseností v práci s deťmi. Naše učiteľky sú veľmi starostlivé a starajú sa o každé dieťa individuálne.

U nás v škôlke sa môžete spoľahnúť na to, že vaše deti sú v bezpečných rukách. Veríme, že naše špičkové vybavenie a profesionálny prístup učiteliek zaručujú bezpečie a pohodu pre všetky deti v našej škôlke.

Celoročná prevádzka

Naša škôlka je otvorená počas celého roka, vrátane letných prázdnin, okrem obdobia medzi Vianocami a Novým rokom. Pre rodičov to znamená, že môžu pracovať bez stresu z hľadania opatrovateľa počas leta. Pre deti to znamená zábavu, vzdelávanie a nové zážitky aj počas letných mesiacov.

Samotná celoročná prevádzka škôlky má aj mnoho ďalších výhod. Okrem toho, že škôlka poskytuje starostlivosť o deti počas celého roka, taktiež pomáha rodičom zabezpečiť kontinuitu a stabilitu v starostlivosti o deti. Rodičia nemusia hľadať alternatívne riešenia pre dovolenky a voľné dni. Celoročná prevádzka tiež umožňuje deťom udržať si pravidelný harmonogram, ktorý pomáha v budovaní rutiny a zvyšuje ich pocit bezpečia.

Deti tak môžu pokračovať v rozvoji svojich schopností a zručností počas celého roka, nie len počas školského roka. Vďaka tomu môžu získať väčšie množstvo skúseností a nových vedomostí, čo je pre ich vývoj veľmi dôležité.

Kópia súboru 288782951_2259370917536867_522061663582185010_n
333875085_945969206423808_6336975830850868581_n
IMG_20230406_163656_011

Profi personál

Otvorené celý rok

7:00 až 17:30

Všetko zabezpečujeme my

Ak ste pripravení získať viac informácií, budeme radi, ak nás navštívite