kontakty školy

Telefón – riaditeľka škôlky

+421 907 759 254

Email

sportovamaterskaskola@gmail.com

Adresa

Alejová 2, 040 11 Košice – Juh

Kontaktné informácie

Konateľ:
Mgr. Igor Sidor PhD, MBA
Email: sekretariat@sidorholding.sk
Tel.: +421 905 355 483

Konateľka:
Ing. Henrieta Altmanová
Email: ekonom@sidorholding.sk
Tel.: +421 918 723 124

Riaditeľka škôlky:
Monika Rohrerová
Email: sportovamaterskaskola@gmail.com
Tel.: +421 907 759 254

Riaditeľka jaslí:
Beáta Kissová
Email: jaslessms@gmail.com
Tel.: +421 907 610 384

Bc. Františka Bobková
triedna učiteľka modrej triedy
Tel.: +421 905 720 229

Patrícia Franková
triedna učiteľka žltej triedy
Tel.: +421 918 988 103

Mgr. Lenka Švábová
triedna učiteľka červenej triedy
Tel.: +421 918 988 104

Jana Nemethová
triedna učiteľka zelenej triedy
Tel.: +421 918 988 102

Web: www.ssms.sk
Web: www.sidorholding.sk
Email: sportovamaterskaskola@gmail.com

Kuchyňa MŠ

Odhlásenie stravy z dôvodu neprítomnosti dieťaťa

Tel.: +421 918 699 175

Názov zariadenia

Súkromná materská škola
Alejová 2
040 11 Košice – Juh

Zriaďovateľ

Súkromná športová materská škola, s.r.o.
Podnikateľská 2
040 17 Košice – Barca

IČO: 47 044 551
DIČ: 2023714407
IČ DPH: SK2023714407

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN: SK05 7500 0000 0040 2969 3654
Zapísaná v OR OS Košice I., oddelenie Sro, vl. č.: 3180/V