Zistiť viac

O nás

Práci s deťmi sa venujeme už od  roku 2013, kedy bola založená naša súkromná materská športová škola. Dnes disponujeme štyrmi moderne vybavenými triedami a sme zaradení v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva. Pôsobí u nás 20 učiteliek a ako jedná z mála materský škôl zamestnávame trénerov plávania, trénerku baletu, trénerku gymnastiky, školskú logopedičku, lektorku anglického jazyka, kuchárky  a niekoľko externých spolupracovníkov – odborníkov.

Po 10 rokoch skúseností s prácou s deťmi otvárame v našich vynovených priestoroch moderné jasle s množstvom jedinečných prvkov, osvedčených z materskej školy. Jasle otvárame od marca 2023 a prijímame deti už od jedného roku, na ktoré bude dohliadať tímu profesionálov.

 Výnimočnosť a starostlivosť pre nás nie je len slovo, ale záväzok ku ktorému celý náš personál každý deň pristupuje so snahou zabezpečiť to najkvalitnejšie prostredie pre rast Vašich detí.

Pozrite si výsledok našej 10 ročnej praxe v SŠMŠ.

Zistiť viac o SŠMŠ

Tri piliere

Relax – zdravie

Aromaterapia
Každý deň čerstvé ovocie a bio smoothie
Pravidelné konzultácie s psychologičkou
Vlastná enviro záhradka
Vlastná kuchyňa prispôsobená rôznym alergiám

Vzdelávacia oblasť

Sociálny a emocionálny rozvoj
Rozvoj tvorivosti, kreativity, sebapoznávania, sebavyjadrovania
Jazykové vzdelávanie
Arteterapia
Muzikoterapia

Výnimočnosť našich jaslí

Montessori

Montessori pedagogika je výchovno-vzdelávacia koncepcia zameraná na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností.

Zistiť viac
Vlastná kuchyňa

Strava v našej materskej škole sa pripravuje vo vlastnej kuchyni, technológiou prípravy na pare – konvektomat.

Zistiť viac
Vlastný bazén

V našich jasliach disponujeme vlastným bazénom, kde sa Vaše deti budú môcť zúčastňovať na baby plávaní s profesionálnou lektorkou

Zistiť viac
Enviromentalistika

Deti účíme od malička pozitívnemu vzťahu k prírode, živočíchom prostredníctvom našej vlastnej enviro záhrady a separovaním odpadu

Zistiť viac
Jazykové vzdelávanie

Deti sa u nás budú môcť učiť anglický jazyk hravou formou spolu s našou profesionálnou lektorkou

Zistiť viac
Bezpečné prostredie

V našich jasliach je bezpečnosť našich detí prioritou

Zistiť viac
Privátne parkovanie

Naše jasle a škôlka disponujú veľkým parkoviskom priamo pred budovou, nemusíte sa teda báť zdĺhavého hľadania parkovacieho miesta

Zistiť viac

Montessori

Našou základnou výchovno-vzdelávacou koncepciou je pedagogika Montessori.  Je výsledkom celoživotnej práce pedagogičky Márie Montessori, ktorá svoju pozornosť orientuje na holistický, nenásilný, humanistický a prirodzený vývin dieťaťa. Základom je presvedčenie, že deti sa najlepšie učia skúsenosťou a vlastným prežívaním, zážitkom. Do popredia vystupuje, okrem iných, individuálne tempo práce a progresu dieťaťa, sloboda a štruktúrované, pripravené prostredie.

Vlastný bazén a sauna

Medzi výhody a výnimočnosti našej materskej školy patrí vlastný bazén a vlastná sauna. Obe, bazén aj sauna sa nachádzajú priamo v budove materskej školy, takže zaradenie baby plávania do programu detí nie je závislé od cestovania, či poveternostných podmienok.
Bazén disponuje najmodernejším spôsobom úpravy a čistenia vody. Dezinfekcia je zabezpečená UV žiarením a ozonizáciou. Teplota vody v bazéne sa pohybuje v rozmedzí 28 – 32 C a je udržiavaná automatickým riadiacim systémom.

Environmentálna výchova

V našej materskej škole deti vedieme odmalička k zodpovednosti voči životnému prostrediu. Deťom ukazujeme ako separovať odpad, pozorujeme s nimi a staráme sa o školské živočíchy (slimáky, škrečky). V areáli školy sa nachádza aj naša enviro záhradka, v ktorej s deťmi pestujeme a učíme sa názvy rastlín (ovocia, zeleniny a bylín). Každá trieda vlastné políčko ☺.

Vzťah k prírode budujeme u našich detí aj cez výlety a návštevy ( npr. okolia rieky Hornád, jazera na sídlisku Nad jazerom, botanickej záhrady UPJŠ Košice, ZOO, Východoslovenského múzea a podobne )

Materská škola disponuje certifikátom systému manažérstva environmentu.

Jazykové vzdelávanie

Jazykové vzdelávanie detí zabezpečujeme v dvoch smeroch. Prvým smerom je vzdelávanie materinského ktorý je predpokladom k budúcej školskej úspešnosti a životu v spoločnosti a ku kvalitnému naučeniu sa jazyka cudzieho. Vzdelávania v SŠMŠ zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci školy. Druhým smerom je vzdelávanie cudzieho jazyka. V našej materskej škole deti každý deň získajú kvalitné základy z anglického jazyka, z ktorých v budúcnosti čerpajú  na základnej škole. Toto sa realizuje prostredníctvom hry a bežnej dennej komunikácie pod vedením kvalifikovanej, skúsenej lektorky. Výsledky z tohto výchovno-vzdelávacieho procesu sú pravidelne prezentované na besiedkach a rôznych vystúpeniach.

Bezpečné prostredie

Bezpečnosť Vašich ratolestí je nadovšetko. Súkromná materská škola preto disponuje v rámci zabezpečenia bezpečnosti detí, ale aj našich zamestnancov kamerovým systémom, nainštalovaným v každej triede a na chodbách, ktorého záznamy nie sú verejne prístupné. K bezpečnosti detí prispievajú aj špeciálne podlahy TARKETT SPORTS, ktoré sú použité vo všetkých našich priestoroch. Sú nehlučné, nárazu odolné, teplé, ekologické a nezaťažujú detský pohybový aparát. Materská škola disponuje unikátnymi bezpečnostnými certifikátmi. Vďaka tomu sme bezpečnou materskou školou pre vás a vaše ratolesti.

Privátne parkovanie

Pred budovou materskej školy a jaslí sa nachádza veľké súkromné parkoviskom, ktoré je vzdialené  len pár metrov od vstupu do budovy. Viac ako 50 parkovacích miest je zárukou že sa nemusíte báť zdĺhavého hľadania parkovacieho miesta v ranných a poobedňajších hodinách pri vyzdvihovaní detí. Parkovisko je taktiež kamerovo strážené a v blízkej dobe chystáme inštaláciu elektro nabíjacích staníc.

Baby plávanie

Plávanie je jediný šport, s ktorým sa dá  začať hneď po narodení – a deti plávanie zbožňujú ! Preto sa priamo v našej budove sa nachádza náš vlastný bazén, v ktorom sa deti učia základom plávania.  Hodiny prebiehajú hravou formou pod dohľadom profesionálnej lektorky.  Veľkou výhodnú vlastného bazéna je priamy prechod z bazéna do tried čím sa výrazne znižuje riziko ochorení, na  ktoré sú detí náchylné pri presunoch počas zimných mesiacov.

Balančné cvičenia

Pri balančných cvičeniach si deti osvojujú hravou formou s pomôckami ako balančné dosky a fit lopty, koncentráciu, držanie tela, stabilitu, core tela rovnováhu  celého tela, posilňuje hlboké svaly a napomáha k celkovému všestrannému precvičeniu tela.  priamo v bude sa nachádza vlastná plne vybavená  telocvičná s podlahou prispôsobenou  pre najmenšie deti a kurz vedie profesionálna lektorka (certifikovaný) tréner.

Základy loptových hier

Hravou formou precvičujeme s deťmi základné motorické zručnosti pri chytaní a hádzaní lopty, orientáciu v priestore, reflexy a jemnú motoriku. Tímový duch dieťa neustále posúva v jeho výkonoch a rozvíjať schopnosť cítiť a pracovať s ostatnými deťmi. Deti počas hier spoznávajú a učia sa zvládať svoje pocity a emócie, rozvíjajú svoju vôľu, odvahu a vytrvalosť.

Cvičenia na prevenciu plochých nôh

Ploché nohy nie sú iba estetický problém, nad ktorým môžeme mávnuť rukou. Deformita chodidiel sa môže v neskoršom veku prejavovať bolesťami – nielen nôh, ale aj kolien, bedier, či chrbtice. Ako prevenciu proti plochým nohám používame cvičenia na senzomotrickej podložke. Senzomotorická pohybová terapia napomáha dozrievaniu nervovej sústavy, čím sa celkovo rozvíjajú kognitívne schopnosti dieťaťa, pozornosť, reč, správanie.

Základy gymnastiky

Základy gymnastiky sú ideálny odrazový mostík pre ktorýkoľvek šport. Cieľom gymnastického programu je zvládnutie základných gymnastických prvkov ako sú kotúľ, upaženie, vzpaženie, otočka, kotrmelce, skoky a podobne. Cvičíme formou hier a súťaží, využívame hudbu a základy tanca pre správne držanie tela.

Aromaterapia

Aromaterapia je súčasťou prírodnej medicíny, je obzvlášť vhodná na prevenciu pred chorobami pre najmenšie deti. V našich jasliach využívame vždy 100 % prírodné éterické oleje a pozorujeme ich vplyv na deti. Éterické oleje majú upokojujúce účinky, sú vhodné pri podráždenosti, strese, nespavosti a detskej hyperaktivite.

Vlastná enviro záhradka

Enviro záhradky sú súčasťou našich vonkajších priestorov v bezpečnom prostredí areálu škôlky. Deti absolvujú každý deň pobyt na čerstvom vzduchu v prijemnom zelenom prostredí plného stromov a kvetov. Súčasťou areálu je aj certifikované pieskovisko, detské  ihrisko s preliezkami prispôsobenými veku dieťaťa a enviro domček. V záhradákách si  deti majú možnosť sami vyskúšať pestovanie zeleniny, a tak rozvíjať ich pozitívny vzťah k prírode.

Vlastná kuchyňa

Stravovanie detí v našej materskej škole podlieha príslušnej legislatíve na Slovensku. Strava v našej materskej škole sa pripravuje vo vlastnej kuchyni, technológiu prípravy na pare – konvektomate. Strava je pripravovaná z kvalitných a čerstvých surovín, každé ráno sa zakupuje čerstvé pečivo, ovocie a zelenina. V našej kuchyni nepripravujeme jedlá z mrazených výrobkov. Strava sa podáva na vopred predhratých tanieroch. Deťom je zabezpečovaný kvalitný a pravidelný pitný režim.

Sociálny a emocionálny rozvoj

Zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi  i dospelými. Rozvíjanie prvých  kamarátskych  vzťahov pomocnou ranného kruhu.  Rozvíjame u dieťaťa  smelosť, tvorivosť a zdravé sebavedomie. Emocionálna zrelosť dieťaťa spočíva hlavne v tom, že dokáže ovládať svoje impulzívne reakcie, pozná svoje emócie, vie ich rozlišovať, orientovať sa v nich, čo pre neho tá ktorá emócia znamená a ako ich môže prijateľné prejaviť.

Arteterapia

Detský obrázok je malým umeleckým dielom. Arteterapiu využívame pri komunikácii s deťmi, pretože navodiť slovný prejav dieťaťa je niekedy ťažké. Kresba či maľba dokáže vypovedať to, čo je ukryté hlboko v detskej dušičke.  Umenie ponúka pre väčšinu detí prirodzenú formu komunikácie a pozitívne pôsobí na rozvoj psychiky. Táto aktivita zahŕňa maľovanie, kresby a modelovanie.

Muzikoterapia

Správne zvolená hudba dokáže úplne zmeniť fyzicky aj psychický stav dieťaťa. Melódie ktoré sa deťom páčia, zlepšujú ich náladu a zbavujú ich negatívnych emócii. . Vibrácie a rezonancie prenikajú až na úroveň buniek a odovzdávajú im energiu potrebnú na regeneráciu. Deti si pri muzikoterapii obohacujú aj svoju slovnú zásobu a to všetko sa deje v kontexte hry, ktorá ako hlavné zamestnanie dieťaťa predstavuje najprirodzenejšie prostredie pre jeho rozvoj.

Galéria

Pre rodičov

Každý pracujúci rodič si u nás môže uplatniť príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,- eur každý mesiac

Zákon č. 513/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.
Tento zákon taktiež upravuje podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa a možnosť vykonávania zárobkovej činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť, najviac v sume 280 €.

POSTUP :
Čerpať ho viete každý mesiac počas pobytu Vášho dieťaťa v jasliacj až do 3.rokov (6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) do výšky 280 €.
Peniaze sú posielané priamo na Váš účet (prípadne v hotovosti na úrade)
Ako prvé si musíte na úrad sociálnych vecí a rodiny odniesť dohodu o opatrovaní dieťaťa potvrdenú našou pečiatkou a podpisom zodpovednej vedúcej jaslí. Potom si od nás vždy najneskôr do 8. dňa v mesiaci prevezmete faktúru, respektíve príjmový pokladničný doklad v sume, ktorá zodpovedá pobytu S týmto dokladom pôjdete na úrad a tieto peniaze Vám úrad vráti.

Názov

Cena

Mesačný poplatok (školné) 490,00 €
Jednorázová úhrada školného za 6 mesiacov 2,5 % zľava z mesač. poplatku
Jednorázová úhrada školného za 12 mesiacov 5% zľava z mesač. poplatku
Udržiavací poplatok (dieťa v mesiaci menej ako 4 dni vrátane) 310,00 € / mesiac
1/2 denné (4hodiny) od 8.00 hod do 12.00 hod 390,00 €/ mesiac
Žiadosť o prijatie do detských jaslí

Kontaktujte nás