Zistiť viac

O nás

Otvárame nové moderné jasle. Po 10 rokoch skúseností prevádzkovaní materskej školy pre Vás otvárame moderné jasle s množstvom jedinečných prvkov, ktoré máme roky odskúšané v našej materskej škole. Môžete sa tešiť na tím profesionálov pripravenych staraťsa o Vás a Vaše deti. Počet detí je obmedzený.

Naša športová materská škola vznikla v roku 2013. Dnes je modernou 4 triednou materskou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva, v ktorej pôsobí 8 učiteliek, trénerka plávania, trénerka baletu a tréner gymnastiky, školská logopedička, lektorka anglického jazyka, dve kuchárky, prevádzkový personál a niekoľko externých spolupracovníkov – odborníkov.

V škole majú deti zabezpečenú stravu pripravovanú vo vlastnej školskej kuchyni, kde pripravujeme stravu v konvektomate a poskytujeme celodenný pitný režim.

Tri piliere

Športové aktivity

Baby plávanie
Detská jóga
Základy loptových hier
Základy tanca
Cvičenia na prevenciu plochých nožičiek
Základy gymnastiky

Relax – zdravie

Aromaterapia
Každý deň čerstvé ovocie a bio smoothie
Pravidelné konzultácie s psychologičkou
Vytváranie návykov pre zodpovedný prístup k životnému prostrediu – vlastná enviro záhradka
Vlastná kuchyňa prispôsobená rôznym alergiám

Vzdelávacia oblasť

Multilinguálne vzdelávanie
Sociálny a emocionálny rozvoj
Rozvoj tvorivosti, kreativity, sebapoznávania, sebavyjadrovania
Arteterapia
Muzikoterapia

Výnimočnosť našich jaslí

Montessori

Montessori pedagogika je výchovno-vzdelávacia koncepcia zameraná na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností.

Vlastná kuchyňa

Strava v našej materskej škole sa pripravuje vo vlastnej kuchyni, technológiou prípravy na pare – konvektomat.

Vlastný bazén

V našich jasliach disponujeme vlastným bazénom, kde sa Vaše deti budú môcť zúčastňovať na baby plávaní s profesionálnou lektorkou

Enviromentalistika

Deti účíme od malička pozitívnemu vzťahu k prírode, živočíchom prostredníctvom našej vlastnej enviro záhrady a separovaním odpadu

Jazykové vzdelávanie

Deti sa u nás budú môcť učiť anglický jazyk hravou formou spolu s našou profesionálnou lektorkou

Vekové skupiny

V našich jasliach budú deti rozdelené podľa vekových skupín, aby sa tak naučili čo najlepšie adaptovať so svojimi rovesníkmi

Privátne parkovanie

Naše jasle a škôlka disponuje veľkým parkoviskom priamo pred budovou, nemusíte sa teda báť zdĺhavého hľadania parkovacieho miesta

Materská škôlka

Okrem jaslí prevádzkujeme v rovnakej budove aj Súkromnú športovú materskú školu, kam Vaše deti môžu plynulo pokračovať po ich skončení

Režim dňa

14:40 - 15:40

Príchod detí a voľné hry podľa výberu detí

08:30 - 08:50

Desiata

09:00 - 09:30

Vzdelávacie aktivity formou hry

09:30 - 10:00

Športové aktivity podľa denného rozvrhu hravou formou

10:00 - 10:30

Pobyt vonku

10:30 - 11:00

Hygiena a príprava na obed

11:00 - 11:30

Obed

11:30 - 14:00

Odpočinok

14:20 - 14:40

Olovrant

14:40 - 15:40

Popoludňajšia krúžková činnosť podľa denného rozvrhu

15:40 - 17:00

Hry a činnosti podľa výberu detí

Zdravé stravovanie z našej vlastnej kuchyne

Stravovanie detí v našej materskej škole podlieha príslušnej legislatíve na Slovensku. Strava v našej materskej škole sa pripravuje vo vlastnej kuchyni, technológiu prípravy na pare – konvektomat. Strava je pripravovaná z kvalitných a čerstvých surovín, každé ráno sa zakupuje čerstvé pečivo, ovocie a zelenina. V našej kuchyni nepripravujeme jedlá z mrazených výrobkov. Strava sa podáva na vopred predhriatych tanieroch. Deťom je zabezpečovaný kvalitný a pravidelný pitný režim prostredníctvom… Pri výbere a štruktúre jedálneho lístka a príprave jedál sa snažíme uprednostňovať bio produkty. Bio potraviny pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva, kde nie sú povolené žiadne pesticídy, arómy, umelé sladidla a podobné „zlepšováky“. Bio potraviny nie sú geneticky modifikované. Deti majú citlivý, rýchlo vyvíjajúci sa organizmus, ktorý má na svoju výživu vysoké nároky. Bio potraviny a ich konzumácia prispievajú k prevencii proti cukrovke, astme a alergiám, či ekzémom.

Pre rodičov

Každý pracujúci rodič si u nás môže uplatniť príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,- eur každý mesiac

Zákon č. 513/2010 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.
Tento zákon taktiež upravuje podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa a možnosť vykonávania zárobkovej činnosti rodičov v období starostlivosti o dieťa od narodenia do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa si môže zárobkovo činný rodič uplatniť na každé dieťa do troch resp. šesť rokov veku, ak preukáže výdavky zaplatené poskytovateľovi starostlivosti za túto starostlivosť, najviac v sume 280 €.

POSTUP :
Čerpať ho viete každý mesiac počas pobytu Vášho dieťaťa v jasliacj až do 3.rokov (6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom) do výšky 280 €.
Peniaze sú posielané priamo na Váš účet (prípadne v hotovosti na úrade)
Ako prvé si musíte na úrad sociálnych vecí a rodiny odniesť dohodu o opatrovaní dieťaťa potvrdenú našou pečiatkou a podpisom zodpovednej vedúcej jaslí. Potom si od nás vždy najneskôr do 8. dňa v mesiaci prevezmete faktúru, respektíve príjmový pokladničný doklad v sume, ktorá zodpovedá pobytu S týmto dokladom pôjdete na úrad a tieto peniaze Vám úrad vráti.Cena

550€ - 280€ (dotácia) = 270€
MESAČNE

Galéria

Kontaktujte nás