pre rodičov

každé dieťa je jedinečné

Nižšie nájdete všetky dôležité dokumenty, informácie a tlačivá na stiahnutie pre rodičov.

Jedálny lístok

Našou filozofiou je naučiť deti jesť zdravé potraviny už od 2-3 rokov,…

Zápis do SŠMŠ

Zápis do našej súkromnej športovej materskej školy

Dokumenty pre rodičov

Kľúčové kompetencie učiteľa, problematika voľného času,…

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá pre rodičov na stiahnutie

Certifikáty školy

Rôzne certifikáty, ktorými disponuje naša materská škola

Aktuality

Čo všetko sme zažili, alebo práve plánujeme

Denný poriadok

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole

Školský poriadok

Charakteristika materskej školy, práva a povinnosti detí a rodičov,…

Školský vzdelávací program

Krok za krokom preskáčeme celým školským rokom

sme na Facebooku