Zápis a prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Vyplnenú žiadosť o prijatie posielajte mailom na: sportovamaterskaskola@gmail.com.

V prípade otázok prosím kontaktujte telefonicky riaditeľstvo MŠ: 0907 759 254.

Prejsť na zápis