Kvalita vzduchu, ktorý dýchame nám nieje ľahostajná. Má veľký vplyv na naše zdravie a pohodu, preto sme zakúpili sterilizátory vzduchu STERILIGHT, ktoré likvidujú vírusy, baktérie, plesne pomocou ultrafialové žiarenia. Kontaminovaný vzduch je nasávaný cez nasávací otvor do zariadenia. Následne prechádza sterilizačnou komorou, kde sú baktérie, vírusy a plesne vystavené UV-C žiareniu počas dostatečne dlhej expozičnej doby a likvidované. Sterilizovaný čistý vzduch vychádza výduchom von zo zariadenia. 😊 Tieto sterilizátory sa nachádzaju v každej triede, ktoré sú zapnuté 12hodín denne (pred a po príchode detí) v čase prevádzky, za prítomností detí.