rada školy

DELEGOVANÍ ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATEĽA

Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA

Ing. Henrieta Altmanová

Ing. Viera Čuchráčová

Hilda Brezová

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Monika Rohrerová – predsedníčka

Ing. Ľubomíra Štefániová

Magdaléna Timková

ZÁSTUPCOVIA RODIČOV

Ing. Antónia Lukačinová, MBA

Iva Danko

Zuzana Machová

Nataša Tóthová

Školský poriadok

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti šk. rok 2018/2019