náš kolektív

vedenie školy

Mgr. Igor Sidor PhD, MBA

konateľ

+421 905 355 483

Ing. Henrieta Altmanová

konateľka

+421 918 723 124

žltá trieda

Bc. Františka Bobková

triedna učiteľka
žltá trieda

+421 918 988 104

VIAC

Bc. Alexandra Krnáčová

učiteľka
žltá trieda

VIAC

zelená trieda

Mgr. Lenka Mošaťová

triedna učiteľka
zelená trieda

+421 905 720 229

VIAC

červená trieda

Patrícia Franková

triedna učiteľka
červená trieda

+421 918 988 103

VIAC

modrá trieda

Monika Rohrerová

triedna učiteľka, zástupkyňa riaditeľky
modrá trieda

+421 918 988 102

VIAC

Mgr. Lenka Švábová

učiteľka
modrá trieda

VIAC

lektorka anglického jazyka a externý personál

Katie

lektorka anglického jazyka

VIAC

Externý personál

Anton Smolík – koordinátor športu
Zuzana Mimovičová – koordinátor plávania
Mgr. Milan Lalkovič – tréner futbalu
Ľubica Rita Egryová – lektorka zimného korčuľovania
Michal Jokl – (JAKA SPORT) koordinátor lyžovania
MUDr. Miloslav Klíma – antropologické meranie detí
Mgr. Iveta Dávidova – logopedička
MUDr. Terézia Rosenbergerová – pedopsychiater
PhDr. Martina Trebuňáková – psychologička
MUDr. Gabriela Čisláková – stomatológ
MUDr. Ján Sekáč – ortopéd