náš kolektív

vedenie školy

Mgr. Igor Sidor PhD, MBA

konateľ

+421 905 355 483

Ing. Henrieta Altmanová

konateľka

+421 918 723 124

žltá trieda

Triedna učiteľka
Mgr. Lenka Švábová
+421 918 988 102

Učiteľky 
Bc. Lenka Packová
Anna Guziová

zelená trieda

Triedna učiteľka
Bc. Františka Bobková
+421 918 988 104

Učiteľky
Veronika Pajorová
Monika Rohrerová

červená trieda

Triedna učiteľka
Mgr. Lenka Mošaťová
+421 905 720 229

Učiteľky
Jana Némethová
Bc. Alexandra Krnáčová

modrá trieda

Triedna učiteľka
Patrícia Franková
+421 918 988 103

Učiteľky
Katarína Kriššová

lektorka anglického jazyka a externý personál

Katie Angelovičová

lektorka anglického jazyka

VIAC

Externý personál

Anton Smolík – koordinátor športu
Zuzana Mimovičová – koordinátor plávania
Jana Turan – koordinátor plávania
Ľubica Rita Egryová – lektorka zimného korčuľovania
Michal Jokl – (JAKA SPORT) koordinátor lyžovania
MUDr. Miloslav Klíma – antropologické meranie detí
Mgr. Iveta Dávidova – logopedička
MUDr. Terézia Rosenbergerová – pedopsychiater
PhDr. Martina Trebuňáková – psychologička
MUDr. Gabriela Čisláková – stomatológ
MUDr. Ján Sekáč – ortopéd
Klaudia Šerfozoova – trénerka gymnastiky
Veronika Pajorová – trénerka hádzanej