náš kolektív

vedenie školy

Mgr. Igor Sidor PhD, MBA

konateľ

+421 905 355 483

Ing. Henrieta Altmanová

konateľka

+421 918 723 124

žltá trieda

Patrícia Franková
triedna učiteľka žltej triedy
Tel.: +421 918 988 103

Učiteľky 
Katarína Kriššová
Nikoleta Vargová

zelená trieda

Jana Némethová
triedna učiteľka zelenej triedy
Tel.: +421 918 988 102

Učiteľky
Silvia Mižišinová
Monika Rohrerová

červená trieda

Mgr. Lenka Švábová
triedna učiteľka červenej triedy
Tel.: +421 918 988 104

Učiteľky
Veronika Pajorová

modrá trieda

Bc. Františka Bobková
triedna učiteľka modrej triedy
Tel.: +421 905 720 229

Učiteľky
Bc. Anna Guziová

lektorka anglického jazyka a externý personál

Katie Angelovičová

lektorka anglického jazyka

VIAC

Externý personál

Zuzana Mimovičová – koordinátor plávania
Jana Turan – koordinátor plávania
Michal Jokl – (JAKA SPORT) koordinátor lyžovania
MUDr. Miloslav Klíma – antropologické meranie detí
Mgr. Iveta Dávidova – logopedička
PhDr. Martina Trebuňáková – psychologička
MUDr. Gabriela Čisláková – stomatológ
MUDr. Ján Sekáč – ortopéd
Andrea Görcöszová  – trénerka gymnastiky
Veronika Pajorová – trénerka hádzanej
Bc. Jakub Rugolský – tréner futbalu