o našej škole

SME TU S VAMI

už od roku 2013

Naša športová materská škola vznikla v roku 2013. Dnes je modernou 4 triednou materskou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva, v ktorej pôsobí 8 učiteliek, trénerka plávania, trénerka baletu a tréner gymnastiky, školská logopedička, lektorka anglického jazyka, dve kuchárky, prevádzkový personál a niekoľko externých spolupracovníkov – odborníkov.

V škole majú deti zabezpečenú stravu pripravovanú vo vlastnej školskej kuchyni, kde pripravujeme stravu v konvektomate a poskytujeme celodenný pitný režim.
Výchovno-vzdelávací proces realizujeme v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Týždenne deti absolvujú pravidelné tréningy plávania, gymnastiky, baletu a dennú výučbu (komunikáciu) anglického jazyka. Ako bonus našim „prípravkárom“ ponúkame návštevu Tréningového centra Kalimero, kde majú pravidelný gymnastický tréning v modernej gymnastickej telocvični. Venujeme sa aj sezónnym športom a aktivitám, vlastnej enviro-záhradke.

PREVÁDZKA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY

pondelok – piatok   7:00 – 17:30

Našim ideálom sú šťastné deti a spokojní rodičia. 🙂

Školský vzdelávací program

Krok za krokom preskáčeme celým školským rokom

Školský poriadok

Charakteristika materskej školy, práva a povinnosti detí a rodičov,…

Denný poriadok

Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole

Prezentácia školy

Prezentácia našej materskej školy na krátkych ukážkových videách

Certifikáty školy

Rôzne certifikáty, ktorými disponuje naša materská škola

Aktuality

Čo všetko ste už v našej materskej škole mohli zažiť

Fotogaléria

Gáleria našej materskej školy od exteriéru až po výučbu

Rada školy

Členovia rady našej súkromnej športovej materskej školy

Zdravé stravovanie

Našou filozofiou je naučiť deti jesť zdravé potraviny už od 2-3 rokov,…

ZOZNÁMTE SA S NAŠIMI

kvalifikovanými učiteľmi

VŠETCI UČITELIA

KVALITA, ŠPORTY, ENVIRONMENT, MONTESSORI

SŠMŠ Alejová 2, Košice

Súkromná materská škola Alejová 2, Košice začala svoje pôsobenie v septembri 2013 v zriaďovateľskej pôsobnosti Súkromnej športovej materskej školy, s.r.o Podnikateľská 2, Košice. Naša materská škola je školou s celodennou prevádzkou zapísaná v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje tím učiteľov, ktorý je dopĺňaný o lektorov cudzích jazykov a špecializovaných športových trénerov. Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) a je obohatený o nadštandardné jazykové a  športové vzdelávanie v príjemnom modernom a bezpečnom prostredí a pod vedením ľudského a ochotného personálu.