dokumenty pre rodičov

Kľúčové kompetencie učiteľa v predprimárnej edukácii

Problematika voľného času deti a mládeže

Rozvoj a diagnostika pohybových schopností detí a mládeže

Odporúčania pre rodičov MŠ

Nočné pomočovanie detí

Problémové správanie

Obezita a športová aktivita

Obezita