Deťom našej materskej školy prinášame každoročne možnosť účasti na lyžiarskom výcviku pod dohľadom a gesciou odborných profesionálnych trénerov. Tieto výcviky realizujeme pravidelne v zimnom období v stredisku Jahodná.