Všetky priestory SŠMŠ sú sterilizované

Kvalita vzduchu, ktorý dýchame nám nieje ľahostajná. Má veľký