Vízia - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
 

Vízia

Našou prvoradou snahou je umožniť deťom, aby mohli byť deťmi.  Ak majú byť šťastné, musia byť zdravé, hrať sa, behať po čerstvom vzduchu, mali by byť v kontakte s prírodou, otužovať sa a hýbať. Toto všetko u nás Vaše detičky nájdu a  budú robiť. Naučia sa správnemu držaniu tela a správnemu dýchaniu. Podporia svoje zdravie pohybom v bazéne  a posilnia imunitu v inhalačnej infra saune.

Vízia radostného dieťaťa je u nás  spojená s predstavou každodenného pobytu vonku, na vzduchu, slnku, pri speve vtákov, stavaní snehuliakov, pri práci v
našej školskej záhrade, pri poznávaní byliniek a prehlbovaní spätosti s prírodou. Cieľom je vytvoriť prirodzený hodnotový vzor, ktorý si deti so sebou ponesú celý život.

Interiér, exteriér a blízke okolie  MŠ ponúkajú na naplnenie tejto vízie nadštandardné podmienky.  Na to, aby deti mohli stráviť každý deň na čerstvom vzduchu aj v prípade hustého dažďa, alebo silného sneženia,
sme pripravili exteriérovú herňu, kde sa nám podarilo zachovať pôvodný ihličnatý strom. Herňu sme zastrešili priehľadným materiálom a postavili  aj priestranný altánok.

Pri zostavovaní učebných plánov sme sa inšpirovali myšlienkou že „pripravenosť dieťaťa na školskú dochádzku závisí v podstatnej miere od najzákladnejšej zo všetkých schopností - od schopnosti, ako sa učiť. " Podľa nás študijné úspechy dieťaťa nie sú určované ani tak rozsahom jeho vedomostí, alebo predčasným čítaním, ako skôr citovými a sociálnymi charakteristikami: sebaistotou a prirodzenou detskou zvedavosťou.

Preto
sa v našej súkromnej materskej škole sústreďujme práve na detské sebavedomie, zvedavosť, sebaovládanie, schopnosť komunikovať, spolupracovať s ostatnými, či vytrvalosť.

Špecifikom  našej materskej  školy je, že vyššie uvedené v zmysle „kalokagatie" dotvárame a rozširujeme o :

  • Pohybovú a športovú výchovu (cielená výučba plávania,  pobyt vo vode, gymnastika, tanec, správne dýchanie pri športe, v spolupráci s odbornými trénermi, v samostatnej mini telocvični, plávanie v našom bazéne...).


  • Maximálne využitie Športovo-zábavného areálu : dopravné ihrisko (využitie pri dopravnej výchove), skate dráha, multifunkčné ihrisko ( loptové hry),  zimný nekrytý štadión  (plánované využitie pri výučbe korčuľovania, základov hokeja....)


  • Zdravý rast a správny psychosomatický vývin detí (otužovanie detí  – realizované v saune, ktorá je súčasťou MŠ).


  • Oboznamovanie detí so zdravým životným štýlom a správnymi stravovacími návykmi.


  • Environmentálne aktivity (separovaný odpad, náučný turistický mini chodník, stanovanie a kempovanie v priestoroch školského dvora), ktoré sa dajú využiť aj mimo prevádzkových hodín zariadenia. Aktivita slúži na rozvoj a upevnenie interakcií v rodinách detí a rovnako na pestovanie priateľstiev medzi rodinami MŠ a detí.


  • Hudobno-pohybové  umelecké činnosti a využitie detského amfiteátru ( kultúrne, umelecké aktivity, ponuka autentického zážitku deťom z vystúpenia).


  • Výučbu cudzieho jazyka pod vedením  pedagógov, ktorí prešli zaškolením externého lektora s cieľom efektívneho učenia cudzieho jazyka.Náš pedagogický kolektív tvoria interní (učitelia, vychovávateľky, lektori  cudzích jazykov) a externí zamestnanci  (tréneri, koordinátori). Sme škola, v ktorej zamestnanci vyjadrujú svoje pocity i emócie. Otvorene hovoríme o kladoch i nedostatkoch, čím si tvoríme vzťah ku škole a k sebe navzájom. V kolektíve máme nadšencov, ktorí pracujú s radosťou, nasadením, zavádzajú a overujú vo vyučovaní nové metódy a formy práce, snažia sa, aby škola mala dobré meno vo verejnosti i pred rodičmi.

Na
ša vízia bude naplnená vtedy, ak absolventi našej Súkromnej materskej školy budú šťastní, zdraví, prirodzení, sebavedomí, empatickí a láskaví v prvom rade k sebe a k svojmu okoliu. To sú základy - korene,  na ktorých môžu stavať a rásť celý život.
                                                                                                 

                                                                                                          Kolektív

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky