Športová výchova - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:


Realizované športové a pohybové aktivity
V školskom roku 2013/ 2014 sa uskutočnilo v SŠMŠ:

 • 144 hodín Plávania s profesionálnou trénerkou Zuzanou Mimovičovou. (obr. 1)
 • 72 hodín Voľného plávania.
 • 18 hodín Pobytu v Infra-soľnej inhalačnej saune.
 • 72 hodín Gymnastiky s profesionálnou trénerkou Veronikou Čapkovou, (obr. 2)
 • 36 hodín Výučby golfu-Detská golfová akadémia- Adventure Golf s profesionálnou trénerkou golfu Soňou Jenčušovou. (obr. 3)
 • 36 hodín Tanečnej prípravy s profesionálnou trénerkou baletu Soňou Čurnekovou, Dis art. (obr. 4)
 • 36 hodín Loptových hier / basketbal s profesionálnou hráčkou Katarínou Timkovou (obr. 5) / futbal s Erikom Kudlatom
 • 12 hodín Korčuľovania s trénerkou krasokorčuľovania L. R. Egryovou a H. Tóczikovou. (obr. 6)
 • Lyžiarsky výcvik s trénerom Antonom Smolíkom; 2x týždenne /4 týždne.
 • Intenzívny 5-dňový lyžiarsky výcvik v Lyžiar, stredisku Jahodná pod vedenín Lyžiar, školy JAKA SKI. (obr. 7)
 • Antropometrické testovanie 5-6 ročných detí v spolupráci s odborným garantom športovej časti nášho Školského vzdelávacieho programu, Ústavom telesnej výchovy a športu UPJŠ 
 • Somatometrické merania detí s MUDr. Miloslavom Klímom, reprezentačným športovým lekárom a úrazovým chirurgom.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky