ŠportTalentTest - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

ŠportTalentTest


IDENTIFIKÁCIA ŠPORTOVÉHO TALENTU DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Každé dieťa disponuje športovým talentom, ktorý vo väčšine prípadov nie je dostatočne včas a správne odhalený. V rámci skvalitňovania a inovácie služieb sa preto v našej SŠMŠ v spolupráci s Mgr. Andreou Palanskou, PhD. podieľame na hľadaní vhodného športu pre Vaše dieťa. Na základe vybranej batérie motorických testov, aplikácie testovania telesného zaťaženia, určenia telesnej kompozície a pozorovania vieme určiť aktuálne fyzické dispozície Vášho dieťaťa a usmerniť Vás pri výbere vhodného športu. Na základe výsledkov testovania volíme cielenú pohybovú prípravu pre Vaše dieťa, ktorá je realizovaná v rámci dopoludňajšieho denného režimu počas celého školského roka tak, aby sme dosiahli rozvoj jeho pohybových schopností a zdokonalenie pohybových zručností, ktorými Vaše dieťa individuálne disponuje. Každé dieťa dostáva printový výstup s odporúčaním na aký šport sa najviac hodí. V závere školského roka zároveň zistíme, o koľko sa Vaše dieťa v jednotlivých parametroch zlepšilo.

Za pomoci ŠportTalentTestu hľadáme vhodný šport pre Vaše dieťa, nie dieťa pre šport!
Výstup z identifikácie športového talentu
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky