Rozvrh hodín - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Rozvrh hodín

 

Rozvrh hodín modrá trieda

Rozvrh hodín žltá trieda

Rozvrh hodín červená trieda

Tu nájdete aktuálne informácie o  školskom vzdelávacom programe Súkromnej športovej materskej školy, ktorý je založený na týchto bodoch:
 

  • Dôraz na individuálny prístup ku každému dieťaťu.


  • Vedenie detí k samostatnému rozhodovaniu.


  • Vedenie detí k výberu voľby a zodpovednosti.


  • Vedenie detí k rozvíjaniu schopností, vedomostí a kompetencií prostredníctvom plánovanej činnosti a pozorovania.


Program
bude rozpracovaný na jednotlivé mesiace.

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky