Pracovné príležitosti - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 
Vedúca školskej jedálne

Typ pracovnej ponuky:
Manažment; vedúca školskej jedálne
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
Riadenie prevádzky školskej jedálne.
Práca v programe pre školské jedálne
Zodpovedanie za dodržiavanie hygieny a kultúry stravovania v priestoroch školskej jedálne.
Riadenie a kontrolovanie práce podriadených zamestnancov.
Zabezpečovanie dodržiavania stanovených výživových hodnôt v podávaných pokrmoch.
Zostavovanie týždenných jedálnych lístkov.
Zabezpečovanie hospodárneho nakladania so zverenými prostriedkami.
Pracovný čas: 
8 hod. pracovná doba
Ponúkaný plat: 
dohodou
Termín nástupu do práce: 
ihneď
Druh pracovného pomeru: 
hlavný

Požiadavky na zamestnanca:
Dĺžka praxe: aspoň 2 roky
Všeobecné spôsobilosti: vedenie ľudí
Ďalšie požiadavky: 
- zdravotná spôsobilosť pre školské stravovanie
- spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.
- osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace
- prax v oblasti školského stravovania
- znalosť právnych predpisov v oblasti školského stravovania
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
Zručnosti, schopnosti:
­výhodou ovládanie programu soft gl – školská jedáleň
 
 


Ak máte záujem stať sa členom náško kolektívu, pošlite nám Vašu žiadosť, životopis, príp. motivačný list na e-mailovú adresu 
riaditel@ssms.sk

 
 
 

Zaslaním žiadosti súhlasím so spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste, príp. v iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce pre spoločnosť Súkromná športová materská škola, s r.o. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zák. č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov a podľa §20 odst.3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní. Po období 3 rokov budú údaje vymazané.

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky