Plánujeme - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
PLÁNUJEME

Apríl 2019
futbalová prípravka v stredy (modrá a červená trieda)
balančné dosky s ĽUBKOU v utorky (zelená a žltá trieda)
tvorivé dielne s LENKOU: "Kameň, papier, nožnice" - utorky pre záujemcov
Máj 2019
1. máj a 8. máj - sviatky - MŠ je zatvorená
16. máj - Planetárium v MŠ dopoludnia
dopravná výchova aj na dopravnom ihrisku
31.máj - Deň detí v SŠMŠ
Jún 2019
Individuálne rodičovské stretnutia - koncoročné: 3.-10.júna 2019
záverečná slávnosť: 18.6.2019 (KS JAZERO, Spišské námestie)
Júl 2019
prevádzka materskej školy 7:00-17:00
LETNÝ ZÁTVOR : 22.7.2019 - 4.8.2019
Návrat na obsah