Organizácia dňa v SŠMŠ - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Organizácia dňa v SŠMŠ

 

DENNÝ PORIADOK – ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ

07:00 - 08:00

Otvorenie materskej školy

 
 • príchod detí, voľné (individuálne/skupinové)

 • hry detí podľa ich záujmu výberu

 • ranná spoločná aktivita v triedach

 • rozcvička detí

 • spoločenské hry na posilnenie vlastností osobnosti dieťaťa ako je samostatnosť, sebapoznanie, rešpektovanie druhých detí...

08:00 - 08:30

Hygiena, desiata

08:30 - 11:30

Poďme sa spolu hrať, spoznávať a cvičiť

 
 • hlavná edukačná aktivita detí, ktoré sú riadené učiteľkou

 • výučbové činnosti v jednotlivých triedach, bazéne, saune a telocvični, doobedňajšie krúžky (gymnastika, golf, plávanie), pričom sa  nich striedajú všetky vzdelávacie oblasti (všetky činnosti zodpovedajú individuálnym možnostiam dieťaťa)

 • každodenný pobyt vonku, hry na školskom dvore, práca na školskej záhrade, prechádzka v okolí škôlky, v prípade nepriaznivého počasia pobyt v altánku, alebo exteriérovej krytej herni

11:30 - 12:15

Obed, hygiena,  príprava na odpočinok

12:15 - 15:00 

Priestor na odpočinok

 
 • popoludňajší odpočinok v závislosti od potrieb dieťaťa, čítanie rozprávok, počúvanie inštrumentálnej hudby

15:00 - 15:15 

Chutný olovrant

15:15- 17:30

Každý má rád niečo iné

 
 • popoludňajšia výučbová aktivita, hry a krúžky (zdravý úsmev pod vedením MUDr. Gabriely Čislákovej, tanečná príprava - balet, relaxačné dychové cvičenia, basketbal, futbal)

 • „Poďme sa naháňať!" poobedňajší pobyt na čerstvom vzduchu

 • 17:00 – „Kto je ešte trošku hladný?" malé osvieženie pre veľkých hladošov

 • 18:00 – „Dovidenia zajtra!" zatvárame

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky