Kontakty - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
Kontakty

Konateľ:
Mgr. Igor Sidor PhD, MBA
E-mail: sekretariat@sidorholding.sk
Tel.: +421 905 355 483

Konateľka:
Ing. Henrieta Altmanová
Tel.: +421 918 723 124
Riaditeľka škôlky:
Mgr. Lenka Vargová
E-mail: riaditel@ssms.sk
Tel.: +421 907 759 254


Mgr. Lenka Mošaťová
triedna učiteľka zelenej triedy
Tel.: +421 905 720 229

Bc. Františka Bobková
triedna učiteľka žltej triedy
Tel.: +421 918 988 104

Monika Rohrerová
triedna učiteľka modrej triedy, zástupkyňa riaditeľky
Tel.: +421 918 988 102

Patrícia Franková
triedna učiteľka červenej triedy
Tel.: +421 918 988 103

Kuchyňa MŠ (odhlásenie stravy z dôvodu neprítomnosti dieťaťa)
Tel.: +421 918 699 175
Zriaďovateľ:
Súkromná športová materská škola, s.r.o.
Podnikateľská 2
040 17 Košice – Barca

IČO: 47 044 551
DIČ: 2023714407  
IČ DPH: SK2023714407  

Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK05 5200 0000 0000 1444 4139
BIC: OTPVSKBX
Zapísaná v OR OS Košice I., oddelenie Sro, vl. č.:  31807/V
Názov zariadenia:
Súkromná materská škola
Alejová 2
040 11 Košice – Juh


Napíšte nám:
Návrat na obsah