Kontakty - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah
Kontakty

Konateľ:
Mgr. Igor Sidor PhD, MBA
E-mail: sekretariat@sidorholding.sk
Tel.: +421 905 355 483

Konateľka:
Ing. Henrieta Altmanová
Tel.: +421 918 723 124
Poverená riadením:
Mgr. Lenka Vargová
E-mail: riaditel@ssms.sk
Tel.: +421 907 759 254


zelená trieda - pani učiteľka Ľubomíra
Tel.: +421 905 720 229
(po-pia; 7:00-17:30)
žltá trieda - pani učiteľka Petra
Tel.: +421 918 988 104
(po-pia; 7:00-17:30)
modrá trieda - pani učiteľka Monika
Tel.: +421 918 988 102
(po-pia; 7:00-17:30)
červená trieda - pani učiteľka Diana
Tel.: +421 918 988 103
(po-pia; 7:00-17:30)
Kuchyňa MŠ (odhlásenie stravy z dôvodu neprítomnosti dieťaťa)
Tel.: +421 918 699 175
Zriaďovateľ:
Súkromná športová materská škola, s.r.o.
Podnikateľská 2
040 17 Košice – Barca

IČO: 47 044 551
DIČ: 2023714407  
IČ DPH: SK2023714407  

Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK05 5200 0000 0000 1444 4139
BIC: OTPVSKBX
Zapísaná v OR OS Košice I., oddelenie Sro, vl. č.:  31807/V
Názov zariadenia:
Súkromná materská škola
Alejová 2
040 11 Košice – Juh


Napíšte nám:
Návrat na obsah