Exteriér - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Exteriér

Exteriér má
1200 m2. Tvoria ho  spevnená plocha, ihriská, chodníky a zatrávnená plocha – ihriská, altánok.

Rozsah a plánovaná vysoká miera využitia exteriéru je zohľadnená pri našej profilácii ako športovej materskej školy.
Školský dvor je funkčným hr
avým prostredím pre dieťa:

  • vytvára priestor na zdolávanie prekážok a pohybové aktivity na náradí  (hojdačky, šmýkačky, preliezačky, kolotoč atď.),

  • vytvára priestor na uvoľnenie, oddych a relaxáciu - aktívne využitie altánku na školskom dvore,

  • priestor na environmentálnu výchovu, prácu v záhradke (bylinková a kvetinová záhrada),

  • priestor pre edukačný mini turistický chodník.


 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky