Environmentálna výchova - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Environmentálna výchova

 

Spolupracujeme s firmami a organizáciami: Kosit, Daphne, Správa mestkej zelene, Mestské lesy

Našou športovo-environmentálnou škôlkou máme záujem vybudovať a ďalej rozvíjať predškolské zariadenie, ktoré je v meste Košice, v jeho bližšom okolí aj v rámci celej SR ojedinelé. Jedná sa o denné (7.00 – 18.00) zariadenie, kde už dnes deťom spríjemňujú prostredie rastlinky
a bylinky v kvetináčoch, vtáčie búdky a domčeky pre hmyz, plagáty chránených území na Slovensku, kvalitné drevené hračky, pre deti vhodné textílie, pitný režim s čistou vodou, záhrada so záhradným domčekom, altánkom (18 m2), s trávnatou plochou 1.070 m2.
V prvej etape plánujeme využiť  existujúcu terénnu nerovnosť, ktorá vznikla v blízkosti oplotenia objektu po prekrytí funkčného teplovodného potrubia zeminou. V tejto, inak ťažko využiteľnej časti, je navrhnutá zastrešená záhradka, zložená z troch častí, kde v kaskádovito upravenom teréne si deti pod vedením učiteliek a enviro vychovávateľov (napr. zo Správy mestskej zelene v Košiciach, lesný pedagógovia  Mestských lesov a z organizácie DAPHNE) budú sami rozvíjať vzťah k rastlinkám, bylinkám, kvietkom a pod.. Každé dieťa bude mať svoj záhon  na experimentovanie s hlinou, pestovanie a polievanie rastlín. Dažďová voda bude zvedená do zádržných nádob na jej ďalšie využitie. Zelené odpady z kosenia trávnika, z listov, stromov, konárov, orezov  a zo záhradky budú zhodnotené v kompostéry.

  
Na voľnú plochu bočného čela budovy sme navrhli vertikálne slnečné hodiny a na voľnú asfaltovú plochu sme navrhli horizontálne slnečné hodiny.
  
Dvor škôlky doplnia interaktívne doplnky z recyklovaného plastu: Eko vláčik separáčik, kde vagóny budú vo farbe, ktorá reprezentuje určitý druh odpadu a tiež lavičky z recyklovaných plastov. Do jednotlivých tried plánujeme obstarať kontajnery na triedený zber.
  V exteriéri plánujeme zriadiť stálu výstavu nerastov, kameňov a skál, umiestnime tam pne a guľatiny dreva. Náučný mini turistický chodník, vrátane lezeckej steny, bude určený na výučbu orientácie v lese a priestore.
  V záhrade a v interiéri škôlky si určíme stromy poznania, prianí a želaní s obrázkami vytvorenými na papieroch, v tvare listov. Na výučbu ekovýchovy hravou formou plánujeme zhotoviť indiánsky tábor s vonkajším ohniskom a v zimnej sezóne vytvoriť iglu pomocou foriem na snehové kvádre. V prípade nepriaznivého počasia bude enviro vzdelávanie prebiehať v interiéroch škôlky, resp. enviroaltánku, pomocou interaktívnej techniky – premietania, počúvania a čítania rozprávok, hodinami výtvarných prác, napr. aj z odpadových obalov, vyhlásením súťaží v zbere plodov, vrchnáčikov od nápojov a hliníkových viečok od jogurtov, pestovateľskými prácami so semienkami, kôstkami, cibuľkami, výrobou vianočných ozdôb a pod. V prípade zlého počasia máme pripravenú aj exteriérovú herňu, kde sa nám podarilo zachovať pôvodný ihličnatý strom.
  Priestory škôlky budú zdobiť práce detí na tému enviro podľa zvoleného plánu vzdelávania a prispôsobenému ročným obdobiam a vyhláseným dňom – napr. Deň lesov, Deň Zeme, Deň vody, Deň pôdy atď. Na informovanosť budeme využívať našu internetovú stránku www.ssms.sk,  propagovať ho budeme prostredníctvom enviro informačných tabúľ, vnútorných násteniek, na rodičovských združeniach a neformálnych stretnutiach s rodičmi a starými rodičmi detí.
Činnosti a výsledky envrirovýchovy budú zhodnotené v ročnej správe o pôsobení MŠ, ktorá Vám bude zaslaná na e-mail.

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky