Časté otázky - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Časté otázky

 

Aký vzdelávací program SŠMŠ ponúka?

Komplexný výchovno
-vzdelávací program tvorený samostatne pre každú vekovú skupinu detí  zvlášť pod názvom „Pohybom krok za krokom preskáčeme celým rokom". Výchovno-vzdelávací program   je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím  programom ISCED 0 určeným  pre materské školy vydaným Ministerstvom školstva SR.

Aký typ starostlivosti pre deti zabezpečujeme?

Celodennú, poldennú aj nepravidelnú starostlivosť v čase od 7:00 do 18:00 hod. s možnosťou predĺženej individuálnej starostlivosti po skončení otváracích hodín zariadenia.

Ako sú zostavené triedy pre deti?


Rozdelenie detí na malé a vekovo primerané triedy so samostatne zostaveným programom. Cieľom je zabezpečiť adekvátnu výučbu pre menších, ale i dôkladne pripraviť predškolákov na vstup do školy.

V
akých priestoroch prebieha výučba?

Vo
variabilných a podnetných priestoroch, kde sa deti budú rozvíjať vo všetkých stránkach osobnosti. Je to ideálne miesto na hranie, učenie, športovanie a otužovanie. Interiér materskej školy je plný svetla, farieb, hračiek a všetko dôležité majú deti na dosah.

Aký je SŠMŠ personál?

Tím profesionálov s pedagogickým vzdelaním, rešpektom a láskou k deťom.

Sú rodičia zapojení do výchovného procesu?

Sme za otvorenú a podnetnú komunikáciu medzi  pedagógmi a rodičmi. Pripravujeme aktivity, na ktorých sa rodičia zúčastňujú priamo s deťmi (športová olympiáda, spoločné plávania, saunovanie, výstavba mini turistického chodníka v záhrade MŠ, piknikové víkendy, spoločné tvorivé umelecké aktivity, výlety, exkurzie..).

Ako je zabezpečené stravovanie?

Kompletné stravovacie služby zahrňujú vyváženú a zdravú stravu 3 až 4-krát denne. Tiež ovocné a zeleninové osvieženie a dôsledný pitný režim počas celého dňa.

Ako sa vyučuje cudzí jazyk?Výučba anglického jazyka sa realizuje prirodzeným spôsobom v rámci denného programu škôlky.

Kto  sa okrem pedagogického personálu podieľa na výchovnom procese môjho dieťaťa?

Die
ťa sa rozvíja pod vedením profesionálnych trénerov a lektorov v rámci času stráveného v našom zariadení.
S kým môžem komunikovať o napredovaní a potrebách môjho dieťaťa?

S
tímom profesionálov s pedagogickým vzdelaním, rešpektom a láskou k deťom. Našou snahou je vytvoriť úzke spojenie medzi „škôlkarským" a domácim prostredím a efektívne komunikovať. Ponúkame aj možnosť individuálnych konzultácií rodičov a pedagógov. Dajú sa využiť aj pravidelné služby detského logopéda, psychológa, stomatológa, pediatra, ortopéda, či špecialistu ORL.

 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky