BIO stravovanie - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

BIO stravovanie

 
BIO stravovanie v jedálni Súkromnej športovej materskej školy, s.r.o.

V našej materskej škole pripravujeme stravu vo vlastnej kuchyni, 

technológiou prípravy stravy na pare (konvektomat)


Pripravená strava sa udržiava teplá vo výhrevnom pulte 

a podáva sa deťom na teplé taniere. 


Stravu pre deti pripravujeme iba z kvalitných a čerstvých surovín.

Čo je BIO ?
Biopotraviny sú druhom potravín, ktoré boli vypestované ekologicky, čiže ich zložky pochádzajú z ekologického poľnohospodárstva. Neobsahujú umelé farbivá, konzervačné látky, stabilizátory alebo iné syntetické zložky. Sú prírodnejšie a pre organizmus našich detí ľahšie stráviteľné . Obsahujú väčšie množstvo vitamínov, minerálov a ďalších dôležitých látok, ktoré blahodarne pôsobia na organizmus našich detí. Keďže neobsahujú chemické prísady, nezaťažujú tak citlivý detský organizmus. Biopotraviny majú spravidla výraznejšiu chuť oproti klasickým potravinám. Ak chceme v pozitívnom smere ovplyvniť zdravie našich detí musíme si všímať zloženie všetkého čo jedia – vylúčiť z ich stravy prifarbované , presladené , chemicky konzervované pokrmy a nápoje.
BIO-potraviny pre Súkromnú športovú materskú školu od BIO-dodávateľov

Zároveň budeme radi, ak sa nám budú ozývať certifikovaní dodávatelia a pestovatelia BIO produktov a potravín. Ďakujeme.


Prečo biopotraviny?

Spôsob stravovania v detstve má na človeka vplyv po celý život – čerstvé a miestne bioprodukty a biopotraviny by preto rozhodne nemali chýbať na tanieroch našich detí. Jedným zo spôsobov, ako čeliť narastajúcim zdravotným a environmentálnym problémom, je zavedenie novej kultúry školského jedla.
Základom je obnovenie spojenia mladých ľudí so zemou (priamy kontakt s pestovaním rastlín na našom školskom dvore a formou návštev na miestnych ekofarmách)
Enviro záhrada v našej Materskej škole


Podpora zdravia detí poskytovaním bezpečných, nutrične bohatých potravín a zdravých nápojov v školských jedálňach by mala byť prioritou nás všetkých.

Rovnako dôležité je, aby sa témy „ekologické poľnohospodárstvo“ a „potravinová bezpečnosť“ dostali do učebných osnov. Aby deti vyrastali s úctou k obilnému zrnku, aby mali možnosť navštíviť ekofarmu a spoznať život ekologických poľnohospodárov, aby jasne rozlišovali medzi bio a nebio... A aby z nich vyrástli zodpovední spotrebitelia, ktorí uprednostnia biopotraviny, vyprodukované s ohľadom na zdravie ľudí, welfare zvierat a zachovanie kvalitného životného prostredia.
Pokúsime sa urobiť všetko pre to, aby sa biopotraviny v našej Materskej škole dostali na tanier i do výučby.
Ochutnávka zdravých nátierok pre deti na Besede o zdravej výžive v SŠMŠ


Argumenty pre biopotraviny

Ekologické poľnohospodárstvo (EP) predstavuje systém hospodárenia, ktorý používa pre životné prostredie šetrné spôsoby na potláčanie burín, škodcov a chorôb, zakazuje používanie syntetických pesticídov a hnojív, v chove hospodárskych zvierat kladie dôraz na pohodu zvierat, dbá na celkovú harmóniu agroekosystému a jeho biologickú rozmanitosť a uprednostňuje obnoviteľné zdroje energie a recykláciu surovín.

Z ekologickej poľnohospodárskej produkcie pochádzajú chutné a výživné bioprodukty (zelenina, ovocie, zemiaky...) a biopotraviny (mlieko, chlieb, med...), ktoré sa tešia stále väčšej obľube spotrebiteľov.

Ekologické poľnohospodárstvo má veľa výhod:


Ekologické poľnohospodárstvo je kryštalickým príkladom ľudskej činnosti v zmysle zásad trvalo-udržateľného rozvoja. Je zároveň teda aj vhodným nástrojom na vzdelávanie verejnosti o zmysle a princípoch trvalo-udržateľného rozvoja a ich uplatnení v praxi. Jedným z cieľov projektu je preto prispieť ku zvyšovaniu environmentálnej gramotnosti v zmysle chápania dopadov konvenčného a ekologického poľnohospodárstva na zdravie ľudí, zvierat, krajinu, na globálne životné prostredie...
Z dlhodobého hľadiska tak môžeme napomôcť k zmene spotrebných vzorcov a stravovacích návykov a mal by mať za následok prijatie bio-potravín v školách i domácnostiach - ako bežnej súčasti životného štýlu priateľského k životnému prostrediu.
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky