Bazén a sauna - Súkromná športová materská škola

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Bazén a infrasoľná sauna

 

Kontakt:

Recepcia: +421 918 71 71 74 (Pondelok – Nedeľa nonstop 24 hodín)

E-mail: penzionalejova@gmail.com


 

Na špecifickú pohybovú aktivitu - plávanie – je v priestoroch MŠ k dispozícii bazén (UV žiarenie + ozonizácia v súčasnosti najmodernejšia technológia udržiavania bazénovej vody, v ktorej môžu plávať deti od narodenia), ktorého výstavba podliehala prísnym podmienkam vyhlášky 308/ MZSR z 1. októbra 2012.

Neplavecký bazén je určený pre výučbu plávania detí predškolského veku. (od 0 - 7 rokov)

Bazén vnútorný neplavecký

Bazén je situovaný v bazénovej hale na prízemí. Neplavecký bazén bude pre výučbu plávania detí predškolského veku. Hĺbka vody bude 1,3 m. Vstup do bazéna je riešený schodiskom. Prívod upravenej vody bude cez dnové trysky. Odvod bazénovej vody bude cez dnové výpuste a obvodový prepadový žľab napojený na sanie cirkulačného čerpadla úpravovne vody. Uvedený návrh pri zodpovedajúcom prietoku predstavuje optimálny hydraulický systém výmeny vody v bazéne. Navrhovaná teplota vody v bazéne je 28 – 30 °C. Bazén bude napojený na samostatnú úpravňu vody s výkonom 16 m
3/h.V bazéne bude osadené podhladinové LED osvetlenie 12V.

Bazénová technológia
Úpravovňa vody je navrhnutá podľa Vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva č. 308/2012.,západných noriem DIN 19643 a skúseností, ktoré firma získala realizáciou akcií podobného charakteru.

P
redbežná špecifikácia technologického systému úpravy bazénovej vody. Systém úpravy bazénovej vody bude prebiehať v samostatnom uzavretom okruhu podľa špecifikácie v predchádzajúcej časti. Rozmiestnenie technologického zariadenia je navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu prevádzkových nákladov a komfort obsluhy.
Na základe stavebného riešenia bol zvolený samostatný okruh úpravy vody.

Na základe stavebného riešenia bol zvolený samostatný okruh úpravy vody.

Cirkulačný okruh

Účel bazéna

Plocha m2

Objem m3

Max. teplota °C

Zaradenie bazéna  podľa Vyhl.308/2012

A

Vnútorný neplavecký bazén

31,5

40,95

30

bazén neplavecký


Predpokladané množstvo cirkulovanej vody:

Cirkulačný okruh

Účel bazéna

Zaradenie bazéna  podľa Vyhl.308/2012

Objem m3

Max. teplota °C

Teoretické zdržanie
T Hod

Výkon úpravne/hod

A

Vnútorný neplavecký bazén

bazén neplavecký

40,95

30

2,55

28


Množstvo cirkulovanej vody je navrhnuté podľa Vyhlášky 308/2012.

Priebeh úpravy bazénovej vody:
Technológia úpravy bazénovej vody je navrhnutá klasickým spôsobom koagulačnej filtrácie na tlakových filtroch s pieskovou náplňou výšky min. 1 m s filtračnou rýchlosťou ~30 m/hod. Technológia úpravy bazénovej vody bude spočívať v nasledujúcich procesoch:

 • Odber vody z bazéna bude zabezpečený z hladiny prelievanými žliabkami v kombinácii s dnovou výpusťou. Voda z bazénu bude čerpaná cirkulačným čerpadlom.

 • Predčistenie vody bude v lapači hrubých nečistôt, ktorý je súčasťou recirkulačného čerpadla.

 • Filtrácia bude zabezpečená tlakovým filtrom s pieskovou filtračnou náplňou pre vysokú zaťažiteľnosť, ktorý je opatrený armatúrnou sústavou na ovládanie režimu prietoku (šesť cestný ventil).

 • Ohrev vody bude zabezpečený nerezovým prietokovým protiprúdovým ohrievačom napojeným na okruh primárneho média z vykurovacej vody.

 • Chemické hospodárstvo - bazénová voda musí byť udržovaná v kvalite, ktorú predpisuje Vyhláška 308/2012


Úprava vody U1 pre vnútorný detský bazén, vyhovuje prísnym hygienickým požiadavkám. Ide o „bezchlórovú úpravu vody".

Schéma úpravy vody:
bazén -> čerpanie čerpadlami s predfiltrom -> filtrácia na pieskových filtroch -> dezinfekcia UV žiarením -> dezinfekcia Ozonóm -> ohrev -> korekcia pH chlórovanie -> bazén

 • Nadštandardná dezinfekcia bazénovej vody je zabezpečená dvoma spôsobmi:


UV žiarenie
. To vzniká v  UV lampe s optimizovaným žiarením s vlnovou dĺžkou 265 nm (najvyššie germicídne účinky) a polychromatickým žiarením v rozmedzí 230 – 310nm. Primárna funkcia UV žiarenia je ničenie baktérií, vírov, plesní a ich spórov. UV žiarenie iniciuje fotochemické a fotooxidačné reakcie, ktoré ničí chloramíny a tým i nepríjemné pachy v ovzduší okolia bazénov.


Ozonizácia. Ozón vzniká v generátore ozónu a do vody je dávkovaný podtlakovým spôsobom. Ide o najúčinnejší spôsob hubenia vírov a baktérií vo vode. Ozón má priaznivé vedľajšie účinky, predovšetkým na viazaný chlór. Zostatkové množstvo nereagovaného ozónu bude z vody odstránené tak, aby boli dodržané množstevné limity, ktoré sú uvedené vo Vyhláške 308/2012.


Chemické hospodárstvo
:
Chemikáliou pre úpravu bazénovej vody po korekcii pH bazénovej vody bude kyselina sírová AKU 38% , ktorá je dodávaná v kvapalnej forme v bareloch s objemom 5, 30, 60 l.
Dezinfekcia bazénovej vody je zabezpečená chlórnanom sodným. Dávkovaný chlór pri styku so znečistenou bazénovou vodou reaguje a zabezpečuje tak jej hygienickú nezávadnosť
. Chemikálie budú skladované v minimálnom množstve v priestore úpravovne vody, v samostatných boxoch, opatrených záchytnou vaňou.

Ohrev bazénovej vody - napojenie na ÚK
Z rozdeľovača v okruhu vykurovania bude nad ohrievače bazénových vôd privedená vetva s teplonosným médiom.

Vnútorný bazén
Príkon pre nahriatie vody za dobu 12 hodín je cca 200kWíkon na dohriatie bazénovej vody o 3°C za deň pri ustálenom stave je cca 19 kW


Priestor bazéna ponúka:


 • plávanie, ako jeden z najzdravších športov pre deti

 • základným cieľom výučby plávania je odstrániť strach detí z vody, naučiť ich základným plaveckým zručnostiam

 • hry vo vodnom prostredí za pomoci lektora, alebo vyškoleného pedagóga

 • rozvoj koordinačných schopností najprirodzenejším spôsobom, nácvik dýchania, splývanie, orientáciu nad, pod vodou, nácvik súhry dýchania a splývania.

 • pravidelným pobytom vo vode chceme prispieť k  budovaniu  imunitného  systému detí.

Sauna:

Infrasoľná sauna, sauna vhodná a prospešná zdraviu detí. V Súkromnej športovej materskej škole Alejová 2 Košice - Juh sme sa rozhodli pre možnosť posilnenia imunitného systému detí prostredníctvom saunovania v kombinácii s  inhaláciou morskej soli. Infrasoľná sauna má preukázateľne liečivé účinky pri astme, zápaloch a alergiách dýchacích ciest detí. Táto voľba  znamená skutočne pokrok v oblasti saunovania s možnosťou regenerácie organizmu pri použití terapeutického efektu infračerveného žiarenia podobného, ako je tepelné slnečné žiarenie a jeho účinky.

Účinky / Indikácie sauny

 • Podporuje zrýchlenie krvného obehu, podobné ako pri fyzickej aktivite, čím zlepšuje elasticitu a poddajnosť ciev.

 • Zvyšuje elasticitu kolagénových tkanív. Tento efekt je dôležitý najmä pri následnej práci so svalmi, šľachami a kĺbmi.  

 • Pomáha znižovať svalový spazmus – stuhnutie.

 • Zvýšené periférne prekrvenie pôsobí na znižovanie opuchov, čo pomáha zastaviť zápaly, znižuje bolesť a urýchľuje hojenie.

 • Znižuje hmotnosť priamym vylučovaním tuku a samotným potením /spotreba energie potrebnej na vytvorenie potu/.

 • Prospešný vplyv na kožu: Pomáha zlepšovať stav ekzémov a psoriázy, jaziev, keloidov...

 • Infrasauna je využívaná k navodeniu celkového uvoľnenia, k odpočinku, k relaxácii, alebo aj na predhriatie a uvoľnenie svalov pred masážou alebo pohybovou aktivitou (cvičenie, beh, posilňovanie, a pod.).

 • Má preukázateľne liečivé účinky pri astme, zápaloch a alergiách dýchacích ciest.

 • Znižuje bolesti zubov a ďasien (infračervené žiarenie vedie k celkovej strate nervovej odpovede na bolesť).

 • Znižuje opuchy.

 
 
Hľadaj
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky